Imperial-Citadel-of-Thang-Long

NHẬT KÝ CỦA CHÚNG TÔI!

Công ty cổ phần phát triển bản địa Văn Minh

Nhấn vào đây! để hiểu chúng tôi hơn!
cong-ty-co-phan-phat-trien-ban-dia-van-minh
z4970992965952 6f62a69111f3b2129e2b20f362a0519b
IMG 3073

Phát triển sản phẩm

Siêu thực phẩm-Tảo xoắn

Phát triển sản phẩm

Cây bền vững-Dừa

Phát triển kinh doanh

Nền tảng tài chính

Phát triển con người

Nền tảng kinh tế hộ gia đình

Phát triển kinh doanh

Nền tảng thương hiệu

Phát triển con người

Nền tảng truyền thông

BÌNH LUẬN và ĐÁNH GIÁ

Sự cống hiến của họ thật đáng ngưỡng mộ và những nỗ lực của họ đóng góp to lớn vào sự phong phú về văn hóa của bản địa. Cảm ơn bạn vì công việc có giá trị của bạn!

Mark Jance / Facebook

Tôi rất biết ơn sự cam kết của Phát triển bản địa Văn Minh trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị, sản phẩm, con người và cơ sở hạ tầng bản địa t!

lina Nguyễn / Facebook
IMG 9641

Tốt, nhưng vẫn còn rất lâu nữa!.

Người VIỆT NAM!

Good!

Tom Hiddleston

Đường sẽ rất dài , chúc may mắn.

Nam Nguyễn

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ bên dưới.

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến các giá trị, sản phẩm, con người hoặc cơ sở hạ tầng của bản địa!